Hồi ức về Hồ Chí Minh của phi công Xô Viết

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các bạn Liên Xô tại sân bay Gia Lâm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các bạn Liên Xô tại sân bay Gia Lâm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các bạn Liên Xô tại sân bay Gia Lâm.
Lên top