Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Hợp tác ASEAN đẩy lùi COVID-19

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến Hội đồng điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 25 ngày 9.4. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến Hội đồng điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 25 ngày 9.4. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến Hội đồng điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 25 ngày 9.4. Ảnh: BNG
Lên top