Huyền thoại Hồ Chí Minh

Bức tượng về Bác Hồ thời trẻ - anh thanh niên Nguyễn Tất Thành và người cha - cụ Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Phú Yên (Khánh Hòa).
Bức tượng về Bác Hồ thời trẻ - anh thanh niên Nguyễn Tất Thành và người cha - cụ Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Phú Yên (Khánh Hòa).
Bức tượng về Bác Hồ thời trẻ - anh thanh niên Nguyễn Tất Thành và người cha - cụ Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Phú Yên (Khánh Hòa).
Lên top