kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020)

Làm theo Bác bằng chính công việc hằng ngày

Anh Bùi Thành Quý vào ca làm việc chiều 14.5. Ảnh: Linh Nguyên
Anh Bùi Thành Quý vào ca làm việc chiều 14.5. Ảnh: Linh Nguyên
Anh Bùi Thành Quý vào ca làm việc chiều 14.5. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top