Mặt trận ngoại giao góp phần quan trọng vào đại thắng mùa Xuân năm 1975

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì tọa đàm “Từ Hiệp định Paris về Việt Nam đến đại thắng mùa xuân năm 1975: Vai trò của Mặt trận ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30.4”. Ảnh: Nhật Hạ
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì tọa đàm “Từ Hiệp định Paris về Việt Nam đến đại thắng mùa xuân năm 1975: Vai trò của Mặt trận ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30.4”. Ảnh: Nhật Hạ
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì tọa đàm “Từ Hiệp định Paris về Việt Nam đến đại thắng mùa xuân năm 1975: Vai trò của Mặt trận ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30.4”. Ảnh: Nhật Hạ
Lên top