tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ xiii của đảng

Mỗi đảng viên phải nâng cao trách nhiệm của mình

Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: X.Hải
Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: X.Hải
Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: X.Hải
Lên top