Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ xiii của Đảng:

Chống “chạy chức, chạy quyền” trong lựa chọn nhân sự khoá mới

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường (bên trái) trao Quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Lắk cho ông Võ Ngọc Tuyên. Nguồn: Tỉnh ủy Đắk Lắk
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường (bên trái) trao Quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Lắk cho ông Võ Ngọc Tuyên. Nguồn: Tỉnh ủy Đắk Lắk
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường (bên trái) trao Quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Lắk cho ông Võ Ngọc Tuyên. Nguồn: Tỉnh ủy Đắk Lắk
Lên top