tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ xiii của đảng

Hiệu quả công tác của cán bộ là thước đo mọi tiêu chuẩn

PGS-TS Đào Duy Quát - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương).Ảnh: Thanh Mạnh
PGS-TS Đào Duy Quát - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương).Ảnh: Thanh Mạnh
PGS-TS Đào Duy Quát - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương).Ảnh: Thanh Mạnh
Lên top