Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng:

Lựa chọn cán bộ biết hy sinh lợi ích cá nhân, vì sự nghiệp lớn của đất nước

PGS-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia). Ảnh: T.Vương
PGS-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia). Ảnh: T.Vương
PGS-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia). Ảnh: T.Vương
Lên top