Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng:

Cán bộ phải có tài, có tầm, có tâm, là tấm gương sáng để mọi người học

PGS-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia). Ảnh: T.Vương
PGS-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia). Ảnh: T.Vương
PGS-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia). Ảnh: T.Vương
Lên top