Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội cấp trên cơ sở để phát huy dân chủ

Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Cư Kuin (Đăk Lăk) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TTXVN
Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Cư Kuin (Đăk Lăk) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TTXVN
Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Cư Kuin (Đăk Lăk) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TTXVN
Lên top