tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ xiii của đảng

Xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh là hạt nhân quan trọng

Biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ phường Phương Liên (Hà Nội). Ảnh: T.Vương
Biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ phường Phương Liên (Hà Nội). Ảnh: T.Vương
Biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ phường Phương Liên (Hà Nội). Ảnh: T.Vương
Lên top