Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ XIII của Đảng:

Cán bộ cấp chiến lược tuyệt đối không được dính dáng đến tiêu cực

Khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - tối 28.8. Ảnh: Tùng Giang
Khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - tối 28.8. Ảnh: Tùng Giang
Khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - tối 28.8. Ảnh: Tùng Giang
Lên top