tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ xiii của đảng:

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái

Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập - Chủ nhiệm khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Ảnh: T.Vương
Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập - Chủ nhiệm khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Ảnh: T.Vương
Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập - Chủ nhiệm khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Ảnh: T.Vương
Lên top