Đại hội Đảng

Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924-2020) nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng

Vương Trần |

Dự kiến, việc xuất bản bộ sách Văn kiện Đảng Toàn tập (1924-2020) sẽ hoàn thành vào năm 2030, là công trình có giá trị to lớn và ý nghĩa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2030).

Công tác nhân sự Đại hội XIV tránh tình trạng "cua cậy càng, cá cậy vây"

Vương Trần |

Lưu ý về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tránh tình trạng "cua cậy càng, cá cậy vây", tự cao tự đại, coi thường người khác, không phối hợp, hợp tác tốt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng

Vương Trần |

Sáng nay (13.3), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban cho ý kiến về một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng, theo TTXVN.

Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội dự kiến diễn ra vào tháng 10.2025

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, để bảo đảm thời gian, Đại hội Đảng bộ thành phố phải diễn ra trong quý IV/2025, tốt nhất là vào tháng 10.2025, cho nên đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở phải tổ chức xong trong quý III/2025.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Vương Trần |

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã làm việc với Ban Kinh tế Trung ương, trao đổi một số nội dung liên quan tới công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XIV.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV

Vương Trần |

Tiểu ban Tổ chức Phục vụ Đại hội XIV của Đảng được thành lập theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Chủ tịch nước: Hà Nam cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

Ái Vân |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý Hà Nam chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trong đó cần lưu ý làm tốt chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội và công tác nhân sự.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

. |

Ngày 23.2.2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Văn kiện - chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham mưu báo cáo tư vấn, góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ái Vân |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu xây dựng các báo cáo tư vấn tham gia góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Gắn công tác xây dựng Đảng với đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Vương Trần |

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh yêu cầu, phải gắn công tác xây dựng Đảng với đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kiên quyết đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống…

Nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII, kinh tế Việt Nam nổi bật trên bản đồ thế giới

Đức Mạnh |

Nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực, vừa tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV, xem xét nhiều nội dung quan trọng

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 8.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Ra mắt cuốn sách hơn 500 trang, tuyển chọn 40 bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư

VƯƠNG TRẦN |

Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” có dung lượng hơn 500 trang; tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Văn kiện Đại hội XIV

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban Văn kiện và Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng XIV, theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thảo luận về một số vấn đề phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Thu Giang |

Ngày 30.9, tại tỉnh Hà Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 8 do GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.