Việt Nam giúp Trung Quốc 100.000 USD khắc phục hậu quả lũ lụt

Gia cố đê ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, ngày 16.7.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Gia cố đê ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, ngày 16.7.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Gia cố đê ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, ngày 16.7.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top