Mưa lớn ở Trung Quốc đang dịch chuyển, sông Dương Tử vẫn trên mức báo động

Xây đê ngăn nước lũ tại huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Xây đê ngăn nước lũ tại huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Xây đê ngăn nước lũ tại huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top