Lũ mới sắp ập về: Sông Dương Tử đối mặt nguy cơ thảm họa

Nước lũ sông Dương Tử đoạn qua Mianchuan - thị trấn trên đảo nhỏ giữa sông ở tỉnh Giang Tây. Nguồn: CGTN.
Nước lũ sông Dương Tử đoạn qua Mianchuan - thị trấn trên đảo nhỏ giữa sông ở tỉnh Giang Tây. Nguồn: CGTN.
Nước lũ sông Dương Tử đoạn qua Mianchuan - thị trấn trên đảo nhỏ giữa sông ở tỉnh Giang Tây. Nguồn: CGTN.
Lên top