Việt Nam tặng Trung Quốc thiết bị, vật tư y tế chống dịch tốt nhất hiện có

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba tại buổi lễ. Ảnh: BNG.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba tại buổi lễ. Ảnh: BNG.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba tại buổi lễ. Ảnh: BNG.
Lên top