Các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về lũ lụt Trung Quốc

Nhiều vùng ở Trung Quốc ngập sâu. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhiều vùng ở Trung Quốc ngập sâu. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhiều vùng ở Trung Quốc ngập sâu. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top