Lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc: Không thể thoát nước mà phải chờ lũ rút

Video khoảnh khắc cầu đá 400 tuổi xây từ thời nhà Minh bị lũ phá hủy ở An Huy, Trung Quốc. Nguồn: Nhân dân Nhật báo.
Video khoảnh khắc cầu đá 400 tuổi xây từ thời nhà Minh bị lũ phá hủy ở An Huy, Trung Quốc. Nguồn: Nhân dân Nhật báo.
Video khoảnh khắc cầu đá 400 tuổi xây từ thời nhà Minh bị lũ phá hủy ở An Huy, Trung Quốc. Nguồn: Nhân dân Nhật báo.
Lên top