Chính sách nhập cư Mỹ của ông Biden đối mặt phép thử gay gắt

Hàng nghìn người đổ về biên giới Mỹ khi Tổng thống Joe Biden có chính sách nhập cư Mỹ mới. Ảnh: AFP
Hàng nghìn người đổ về biên giới Mỹ khi Tổng thống Joe Biden có chính sách nhập cư Mỹ mới. Ảnh: AFP
Hàng nghìn người đổ về biên giới Mỹ khi Tổng thống Joe Biden có chính sách nhập cư Mỹ mới. Ảnh: AFP
Lên top