Chính quyền ông Biden chính thức có quyết định quan trọng về Iran

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẵn sàng khởi động lại đàm phán với Iran. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẵn sàng khởi động lại đàm phán với Iran. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẵn sàng khởi động lại đàm phán với Iran. Ảnh: AFP
Lên top