Bất ngờ với điện đàm của ông Biden và lãnh đạo Trung Đông thứ 2

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top