Tỷ giá ngoại tệ 25.3: Giá USD chợ đen áp sát 24.000 VND/USD, sức mua lớn

Tỷ giá ngoại tệ 24.3: Giá USD tự do bật mạnh, giá vàng thế giới tăng vọt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 24.3: Giá USD tự do bật mạnh, giá vàng thế giới tăng vọt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 24.3: Giá USD tự do bật mạnh, giá vàng thế giới tăng vọt. Ảnh TL
Lên top