Tỷ giá ngoại tệ 23.3: Giá USD tăng vọt đỉnh, tranh nhau mua vào

Tỷ giá ngoại tệ 23.3: Giá USD tăng vọt đỉnh, giá vàng giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 23.3: Giá USD tăng vọt đỉnh, giá vàng giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 23.3: Giá USD tăng vọt đỉnh, giá vàng giảm nhẹ. Ảnh TL
Lên top