Tỷ giá ngoại tệ 30.9: Tỷ giá trung tâm neo cao, USD ngân hàng "đóng băng"

Tỷ giá ngoại tệ ngày 30.9: Giá USD thế giới tiếp tục tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ ngày 30.9: Giá USD thế giới tiếp tục tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ ngày 30.9: Giá USD thế giới tiếp tục tăng. Ảnh TL
Lên top