Tỷ giá ngoại tệ 24.3: Giá USD chợ đen cao chót vót, đua nhau mua vào

Tỷ giá ngoại tệ 24.3: Giá USD vẫn neo ở mức cao trong khi giá vàng thế giới đột ngột tăng mạnh trở lại. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 24.3: Giá USD vẫn neo ở mức cao trong khi giá vàng thế giới đột ngột tăng mạnh trở lại. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 24.3: Giá USD vẫn neo ở mức cao trong khi giá vàng thế giới đột ngột tăng mạnh trở lại. Ảnh TL
Lên top