Tỷ giá ngoại tệ 24.10: USD chợ đen bất ngờ vụt tăng, giá vàng tăng nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ 24.10: USD trên thị trường tự do tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 24.10: USD trên thị trường tự do tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 24.10: USD trên thị trường tự do tăng nhẹ. Ảnh TL
Lên top