Tỷ giá ngoại tệ 8.3: USD trượt sâu, dồn nhau bán tháo do lo ngại COVID-19

Tỷ giá ngoại tệ 8.3: Giá USD giảm sâu, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 8.3: Giá USD giảm sâu, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 8.3: Giá USD giảm sâu, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Lên top