Tỷ giá USD chợ đen

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ và giá USD chợ đen, đô la Úc chốt phiên 22.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 24.940 - 25.050 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1748,20 - 1749,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,50 - 67,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá USD ngân hàng, Yên Nhật và USD chợ đen mới nhất hôm nay 21.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 24.915 - 24.985 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.752,10 - 1.753,10 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,60 - 67,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá USD ngân hàng và tỷ giá USD chợ đen chốt phiên 19.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 24.915 - 24.985 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1752,10 - 1753,10 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,60 - 67,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá USD ngân hàng và tỷ giá USD chợ đen mới nhất hôm nay 19.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 24.915 - 24.985 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1752,10 - 1753,10 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,60 - 67,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá USD ngân hàng, USD chợ đen và trọn bộ tỷ giá hôm nay 17.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 24.850 - 25.000 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.781,80 - 1.782,80 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,70 - 67,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá USD ngân hàng, USD chợ đen và trọn bộ tỷ giá chốt phiên 16.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 24.850 - 25.000 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1781,80 - 1782,80 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,70 - 67,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá USD ngân hàng, USD chợ đen và trọn bộ tỷ giá phiên 16.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 25.020 - 25.120 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1775,90 - 1776,90 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,70 - 67,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá USD ngân hàng và USD chợ đen mới nhất hôm nay 16.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 25.020 - 25.120 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1775,90 - 1776,90 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,70 - 67,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá USD ngân hàng và tỷ giá USD chợ đen mới nhất hôm nay 15.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 25.020 - 25.120 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1755 - 1756 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,50 - 67,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá USD ngân hàng, USD chợ đen, Yên Nhật chốt phiên 14.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 25.020 - 25.120 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1755 - 1756 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,50 - 67,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá USD ngân hàng, USD chợ đen, Yên Nhật, Euro hôm nay 14.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 25.150 - 25.250 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1771,30 - 1772,30 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,60 - 67,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá USD chợ đen và ngoại tệ 24h mới nhất ngày 13.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 25.150 - 25.250 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1771,30 - 1772,30 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,60 - 67,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá USD chợ đen và tỷ giá mới nhất hôm nay 12.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 25.150 - 25.250 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1758,90 - 1759,90 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,60 - 67,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ ngân hàng và giá USD chợ đen hôm nay 11.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 25.125 - 25.195 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1751,40 - 1752,40 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,30 - 67,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá USD ngân hàng và USD chợ đen mới nhất hôm nay 9.11

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 25.220 - 25.300 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1673,10 - 1674,10 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,20 - 67,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).