CEO Techcombank: “Lợi nhuận trước thuế quý I của ngân hàng cao kỉ lục”

Ông Nguyễn Lê  Quốc Anh - Tổng giám đốc Techcombank (Ảnh TCB)
Ông Nguyễn Lê Quốc Anh - Tổng giám đốc Techcombank (Ảnh TCB)
Ông Nguyễn Lê Quốc Anh - Tổng giám đốc Techcombank (Ảnh TCB)
Lên top