Tỷ giá ngoại tệ 25.10: Tín hiệu tích cực, USD tiếp đà tăng mạnh

Tỷ giá ngoại tệ 25.10: Giá USD tăng sau khi có những tín hiệu tốt từ nền kinh tế Mỹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 25.10: Giá USD tăng sau khi có những tín hiệu tốt từ nền kinh tế Mỹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 25.10: Giá USD tăng sau khi có những tín hiệu tốt từ nền kinh tế Mỹ. Ảnh TL
Lên top