Iran phát hiện mỏ dầu khủng, tăng hạng trữ lượng dầu lớn thứ 3 thế giới

Một nhân viên bảo vệ bên ngoài Khu liên hợp hóa dầu Mahshahr ở tỉnh Khuzestan phía tây nam, một khu vực giàu dầu mỏ của Iran. Ảnh: AFP/Getty Images
Một nhân viên bảo vệ bên ngoài Khu liên hợp hóa dầu Mahshahr ở tỉnh Khuzestan phía tây nam, một khu vực giàu dầu mỏ của Iran. Ảnh: AFP/Getty Images
Một nhân viên bảo vệ bên ngoài Khu liên hợp hóa dầu Mahshahr ở tỉnh Khuzestan phía tây nam, một khu vực giàu dầu mỏ của Iran. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top