Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận 5 tỉ USD với Iran

Iran cho biết Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận trị giá 5 tỉ USD. Ảnh: AP
Iran cho biết Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận trị giá 5 tỉ USD. Ảnh: AP
Iran cho biết Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận trị giá 5 tỉ USD. Ảnh: AP
Lên top