Iran khoe bắn rụng vật thể bay nước ngoài xâm nhập không phận

Iran tuyên bố bắn rơi một máy bay không người lái nước ngoài xâm nhập. Ảnh: SF.
Iran tuyên bố bắn rơi một máy bay không người lái nước ngoài xâm nhập. Ảnh: SF.
Iran tuyên bố bắn rơi một máy bay không người lái nước ngoài xâm nhập. Ảnh: SF.
Lên top