Mỹ lên án Trung Quốc tiếp tục can thiệp việc khai thác dầu khí của Việt Nam

Nhà giàn DKI/21. Ảnh: Đăng Huỳnh
Nhà giàn DKI/21. Ảnh: Đăng Huỳnh
Nhà giàn DKI/21. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top