Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Tôi thấy thực sự không yên tâm khi trình dự luật này ra Quốc hội”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Q.H)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Q.H)