Từ 11.8.2020, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng sẽ thu phí tự động không dừng

Từ 11.8.2020 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng sẽ thu phí tự động không dừng. Ảnh minh hoạ ĐT
Từ 11.8.2020 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng sẽ thu phí tự động không dừng. Ảnh minh hoạ ĐT
Từ 11.8.2020 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng sẽ thu phí tự động không dừng. Ảnh minh hoạ ĐT
Lên top