Các công ty tài chính thu hút mạnh dòng vốn ngoại

Dòng vốn ngoại đang chảy mạnh vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Ảnh: Gia Miêu
Dòng vốn ngoại đang chảy mạnh vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Ảnh: Gia Miêu
Dòng vốn ngoại đang chảy mạnh vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Ảnh: Gia Miêu
Lên top