THU PHÍ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG:

89% chủ thẻ thu E-tag đã nộp tiền vào tài khoản

Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với C67 và nhà đầu tư phân luồng và tuyên truyền cho các lái xe đi đúng phần đường quy định. Ảnh: PV
Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với C67 và nhà đầu tư phân luồng và tuyên truyền cho các lái xe đi đúng phần đường quy định. Ảnh: PV
Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với C67 và nhà đầu tư phân luồng và tuyên truyền cho các lái xe đi đúng phần đường quy định. Ảnh: PV
Lên top