Thu phí không dừng: Kỳ vọng không còn tối hậu thư

Trạm thu phí không dừng trên quốc lộ 5A. Ảnh: PV
Trạm thu phí không dừng trên quốc lộ 5A. Ảnh: PV
Trạm thu phí không dừng trên quốc lộ 5A. Ảnh: PV
Lên top