Yêu cầu báo cáo tiến độ thu phí tự động không dừng trước 30.11

Trạm thu phí tự động không dừng. Ảnh: GT
Trạm thu phí tự động không dừng. Ảnh: GT
Trạm thu phí tự động không dừng. Ảnh: GT
Lên top