Từ ngày 12.3 sẽ thu phí tự động không dừng hai trạm trên Quốc lộ 5

Trạm thu phí trên Quốc lộ 5. Ảnh GT
Trạm thu phí trên Quốc lộ 5. Ảnh GT
Trạm thu phí trên Quốc lộ 5. Ảnh GT
Lên top