Trạm cân Đại Yên: Bị nợ lương tròn năm, nay bị bảo hiểm truy nợ

Kiểm tra trọng tải xe tại Trạm cân Đại Yên sáng 21.12.2020
Kiểm tra trọng tải xe tại Trạm cân Đại Yên sáng 21.12.2020
Kiểm tra trọng tải xe tại Trạm cân Đại Yên sáng 21.12.2020
Lên top