30 nhân viên Trạm cân Đại Yên bị nợ lương: Bộ và địa phương loay hoay

30 cán bộ, nhân viên Trạm cân Đại Yên thay nhau làm việc 3 ca liên tục nhưng 10 tháng nay không có lương. Ảnh: Nguyễn Hùng
30 cán bộ, nhân viên Trạm cân Đại Yên thay nhau làm việc 3 ca liên tục nhưng 10 tháng nay không có lương. Ảnh: Nguyễn Hùng
30 cán bộ, nhân viên Trạm cân Đại Yên thay nhau làm việc 3 ca liên tục nhưng 10 tháng nay không có lương. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top