Trạm cân Đại Yên bị nợ lương dài hạn: Bị cắt hợp đồng điện, nước

Trạm cân Đại Yên vẫn hoạt động bình thường, nhưng toàn bộ người lao động bị nợ lương suốt từ đầu năm 2020 đến nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trạm cân Đại Yên vẫn hoạt động bình thường, nhưng toàn bộ người lao động bị nợ lương suốt từ đầu năm 2020 đến nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trạm cân Đại Yên vẫn hoạt động bình thường, nhưng toàn bộ người lao động bị nợ lương suốt từ đầu năm 2020 đến nay. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top