Cử tri Quảng Ninh đề nghị mở lại khu tắm nước khoáng nóng giá bình dân

Đường vào khu nước khoáng nóng Quang Hanh, Cẩm Phả. Cử tri đề nghị mở lại một khu tắm nước khoáng nóng với giá bình dân. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường vào khu nước khoáng nóng Quang Hanh, Cẩm Phả. Cử tri đề nghị mở lại một khu tắm nước khoáng nóng với giá bình dân. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường vào khu nước khoáng nóng Quang Hanh, Cẩm Phả. Cử tri đề nghị mở lại một khu tắm nước khoáng nóng với giá bình dân. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top