Chính thức miễn phí tham quan vịnh Hạ Long từ 15.5.2020

Tàu du lịch vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top