Công nhân Cầu 12 bị nợ lương, bảo hiểm: Đề nghị Thanh tra Bộ vào cuộc

Một cựu công nhân Cầu 12 bị công ty này nợ lương và BHXH kéo dài. Ảnh: Trần Tuấn.
Một cựu công nhân Cầu 12 bị công ty này nợ lương và BHXH kéo dài. Ảnh: Trần Tuấn.
Một cựu công nhân Cầu 12 bị công ty này nợ lương và BHXH kéo dài. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top